IPO


Den 1 februari 2022 beslutade styrelsen i Move About Group AB att genomföra en nyemission av units samt notera bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel förväntas äga rum den 23 februari 2022.Ladda ned Prospekt
Viktiga datum
TECKNINGSPERIOD
2 – 15 februari 2022
OFFENTLIG­GÖRANDE AV UTFALL
17 februari 2022
LIKVID­DAG
21 februari 2022
FÖRSTA DAG FÖR HANDEL
23 februari 2022

Inbjudan till teckning av units
Information om erbjudandet
PRIS
9,40 SEK per units, motsvarande 9,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
BOLAGS­VÄRDE
190 MSEK före Erbjudandet
EMISSIONS­VOLYM
Emissionen består av 4 800 000 units, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om cirka 45 MSEK
ANKARINVESTERARE
Befintliga aktieägare, styrelse, ledning, Mangold Fondkommission och externa investerare är ankarinvesterare i Erbjudandet. Teckningsåtagandet för ankarinvesterarna uppgår till cirka 31,5 MSEK motsvarande cirka 70% av Erbjudandet.
LOCK UP
Totalt omfattar ingångna lock-up avtal cirka 92 % av bolagets aktier före Erbjudandets genomförande och cirka 74 % av bolagets aktier efter Erbjudandets genomförande givet en fulltecknad emission.
ÖVERTILLDELNING
I syfte att tillgodose en eventuell övertäckning i Erbjudandet kan högst 720 000 ytterligare units erbjudas genom en övertilldelningsoption vilket initialt skulle innebära att Bolaget tillförs ytterligare cirka 6,8 MSEK före emissionskostnader.
MINSTA TECKNING
600 units, motsvarande 5 640 SEK
ANMÄLAN OM TECKNING AV AKTIER VIA MANGOLD
För teckning via Mangold, vänligen se gå till: mangold.se/aktuella-emissioner/
ANMÄLAN OM TECKNING AV AKTIER VIA EXTERNA FÖRVALTARE
För teckning via förvaltare, exempelvis Nordnet och Avanza, logga in på din internetbank och teckna units enligt deras respektive rutiner. För teckning via VP-konto, fyll i och underteckna anmälningssedel samt maila in den till Mangold Fondkommission: emissioner@mangold.se
MARKNADSPLATS
Nasdaq First North Growth Market
ISIN-KOD AKTIE
SE0016830335
TICKER
MOV
ISIN-KOD TECKNINGSOPTION
SE0017133663
TICKER
MOV TO1

Senaste pressreleaserna