Ängelholm satsar på eldriven delad mobilitet med Move About (MOV)

linusNews, Press Releases

Nu inleder Ängelholms kommun och Ängelholmshem ett samarbete med Move About som också blir en av de största leverantörerna av delad mobilitet i Ängelholm. Avtalet omfattar en leverans med upp till åtta bilar.

Ambitionen är att minska koldioxidutsläppen för kommunens tjänstekörningar och att skapa hållbara och moderna bostäder där tillgång till bilpool ingår.

I Ängelholm förtätas det och det nya kvarteret Stationsområdet håller på att växa fram. Hållbarhet står i stort fokus i det nya området. Byggnaderna har solceller på taken, fastigheterna certifieras enligt miljöbyggnad Silver och tillgång till elbilspool ingår för hyresgästerna som bor för Ängelholmshem.

De första bilarna till elbilspoolen rullas ut till Ängelholmshems fastighetsprojekt Nya Saftstationen. Till att börja med är bilarna främst till för hyresgästerna i kvarteret.

“För oss på Ängelholmshem är det viktigt att värna om miljön och vi vill att hållbarhet ska vara en del i allt vi gör. Genom att erbjuda våra hyresgäster tillgång till en bilpool bidrar vi till bra miljötänk både för oss som bostadsbolag och för våra hyresgäster”, säger Frida Raeburn, kvartersvärd, Ängelholmshem.

Lätt att leva hållbart

Med närhet till centrum likväl centralstation så främjas ett bilfritt boende i Stationsområdet. Tillgången till bilpool gör dessutom att hyresgästerna med fördel inte behöver äga en egen bil eftersom de kan hyra när de behöver. Att bilarna är eldrivna främjar miljön ännu mer med de minskade koldioxidutsläppen och reducerade bullernivåerna.

“En elbilspool för hyresgästerna är precis det som gör att visionen om en grön och hållbar stadsdel blir konkret och verklig”, säger Sara Elmefjärd, projektledare för Stationsområdet på Ängelholms kommun.

Minskade koldioxidutsläpp

Avtalet för bilpool i Ängelholm med Move About innefattar även Ängelholms kommun som under året kommer att starta upp sin egen elbilspool med upp till 8 elbilar. Kommunen satsar på att minska koldioxidutsläppen genom att ersätta delar av sin fossila flotta med delade elbilar från Move About. Elbilarna kommer att kunna bokas av kommunens invånare på kvällar och helger då de inte används av kommunens anställda.

“Vi är glada att tillsammans med Ängelholmshem och Ängelholms kommun kunna starta vår första elbilspool i Ängelholm. Genom att erbjuda bilpool blir det lättare att ta sig fram utan att äga en egen bil och man får dessutom tillgång till alla våra andra elbilspooler runt om i landet. På så vis kan man alltid få tillgång till en elbil laddad med förnybar energi när man behöver det”, säger Peter Aldby, Country Manager, Move About Sverige.
For additional information

Peter Aldby, Country Manager, Move About Sverige
Email: peter.aldby@moveabout.se
+46 72-503 12 16

Olof Jonasson, CEO, Move About Group AB
Email: olof.jonasson@moveaboutgroup.com
+46 79-068 38 11

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB is the Company's Certified Adviser and can be reached by phone, 08-5030 1550, and via e-mail, ca@mangold.se.

Move About Group AB in brief
Move About offers app-based, environment friendly, and cost-efficient mobility solutions to individuals, businesses, municipalities, and organizations. The Company has developed and owns all immaterial rights to the cloud-based green tech platform which gives digital access to electric cars, electric bikes, taxi, subway, and parking, all through the same app - around the clock. Every kilometer the user travels with the electric cars via the platform reduces CO2emissions.

The Company's extensive mobility solutions is built upon the Move About-app which gives the user access to the Company's pools of electric cars, bikes, and scooters. Move About also assists companies, municipalities, and organizations to optimize their vehicle fleets by tailoring mobility solutions based on needs. Move About was founded in Oslo, Norway, 2007 and has over 58,500 users today on their platform, and over 730 electric cars in the Company's vehicle fleet with presence in Sweden, Norway, and Germany.