Move About Group AB vidtar omfattande åtgärder inom segmentet publika elbilpooler – ett 20-tal pooler stängs ned

linusNews, Press Releases

Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) uppdaterar marknaden om förändringar i verksamheten. Move About har från och med andra halvåret 2022 genomfört en omfattande analys av lönsamheten för Bolagets samtliga elbilpooler. Detta är en direkt följd av Move Abouts reviderade strategi till “lönsam tillväxt” från “tillväxt först, lönsamhet sen”. En övergripande slutsats från analysen av Bolagets elbilpooler är att satsningen på publika pooler, det vill säga de pooler där man inte har en kontraktspartner som är med och bidrar med en fast intäkt, inte visar tillfredsställande resultat.

- Publika pooler representerar ungefär en femtedel av vår omsättning och är det enda segmentet av fem som genererar ett negativt täckningsbidrag. Övriga fyra affärssegment, som står för 80 procent av vår omsättning, har alla positiva bidrag men även här ser vi stor förbättringspotential. Vår kärnverksamhet, och historia, är fossilfri delad mobilitet för kommuner, företag och fastighetsägare där vi har en eller flera samarbetspartners som är med och delar på kostnader och de överskott som genereras, genom att bjuda in offentligheten och andra företag att nyttja poolerna, och det är även vägen framåt för oss, Säger Olof Jonasson, VD Move About Group AB.

Bolagets arbete med att analysera och ta fram åtgärdsplaner för segmentet publika pooler har resulterat i ett åtgärdsprogram vilket kategoriseras som "Fix or Exit". Har elbilpoolen inte ett optimerat utbud av fordon eller är belägen på fel plats åtgärdar Bolaget det som första steg. Bolaget har också börjat arbeta med en dynamisk prissättning över veckans olika dagar och timmar. Går det inte att få lönsamhet trots nämnda åtgärder stänger Bolaget elbilpoolen och flyttar fordonen till nya projekt där det finns kontrakt med samarbetspartners i botten. Genom ovan beskrivna analys och åtgärdsprogram har Move About identifierat och beslutat att stänga ett 20-tal av Bolagets drygt 200 elbilpooler i Norge och Sverige i sitt arbete att bli ett lönsamt bolag. Liknande åtgärder förväntas ske även i Tyskland inom kort. Åtgärderna kommer ge positiv resultateffekt under 1H 2023.

Följande publika pooler har avslutats, eller kommer att avslutas, under 1H 2023:

Norge:

Göteborg, Heden

Arendal, Stoaveien 45

Göteborg, Lindhomen, M2-garaget

Drammen, Tordenskiöldsgate 2

Göteborg, Lindholmen, Regnbågsgatan

Kongsberg, Dyrmyrgata 35

Göteborg, Lindholmspiren

Tönnsberg, Munkegaten 3

Göteborg, Lindholmspiren, Garage

Tönnsberg, Halfdan Willhelms Alle 23

Göteborg, P-hus Koffen

Stavanger, Innovasjonsparken

Göteborg, Burggrevegatan

Stavanger, 2020 Park

Vetlanda, Bangårdsgatan

Bö, Bö stasjon

Hallstahammar, Trädgårdsgatan

Ski, Ski stasjon

Upplands-Väsby, Prästgårdsallén

Oslo, Oslo sentralstasjon

Västerås, Kopparbergsvägen

Oslo, Filipstad mobilitetspunkt

Linköping, Resecentrum

Sverige:

Linköping, Vita Huset Science Park

Göteborg, Gokartcentralen

Genom förbättrade verktyg för att analysera Move Abouts fordonsflottas ekonomi ser Bolaget en stor potential att lyfta lönsamheten även i övriga segment.

-  Att flytta perspektivet från tillväxt till lönsamhet tar tid, men det stimulerar väldigt många nya idéer om hur vi kan förbättra alla aspekter av att bedriva vår kärnaffär mer effektivt. Med rätt fous på driften kan vi få till väsentligt högre avkastning på våra elbilspooler, det har vi många exempel på i vår portfölj av elbilspooler avslutar Olof.
För ytterligare information
Olof Jonasson, CEO, Move About Group AB
Email: olof.jonasson@moveaboutgroup.com
+46790683811

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.