Move About Group (MOV) och Bonord samarbetar om elbilsdelning i Nordnorge

linusNews, Press Releases

Nordnorges största privata bostadsförvaltare, Bonord, satsar på bildelning – och har ingått ett strategiskt partnerskap med Move About. Det första avtalet omfattar 10 elbilar och ett antal elsparkcyklar.

Genom företaget Mobility North Norway kommer Bonord att tillhandahålla delning av elbilar och elsparkcyklar i Nordnorge. Initialt kommer programmet att etableras i Tromsø och Hammerfest, men bolaget planerar också att utöka erbjudandet till att även omfatta Harstad.  Fordonen kan användas av alla invånare och turister i dessa städer.

-Vi är imponerade av Bonords vision som samhällsbyggare.  Det här är ett väldigt spännande avtal som illustrerar hur moderna fastighetsbolag ser på mobilitet som en integrerad del av stads- och bostadsutvecklingen, säger Martin Hallström, Country Manager i  Move About Norge.

– Vårt mål är att vara en bra partner och drivkraft för att få fler fastighetsutvecklare att tänka på bildelning som en ny och spännande egenskap i sina projekt, säger Martin.

Frigör område

Bonord är marknadsnamn för Boligbyggelaget Nord och bildades efter sammanslagningen mellan Tromsø Boligbyggelag och Harstad Boligbyggelag. Idag har de 17 500 medlemmar och är regionens största privata bostadsförvaltare med cirka 10 000 förvaltade enheter.

– Vi vill erbjuda den här tjänsten i stadsdelar där Bonord är starkt representerat, säger projektledare Magnus Johnsen i Bonord.

– Genom att ersätta personbilar med delade bilar kommer vi att kunna frigöra utrymme som tidigare användes för parkering och skapa mysigare mötesplatser för aktivitet och gemenskap i stadsdelarna, säger han.

Bokat i mobilappen

Move About har som mål att skapa en flexibel lösning med elbilar som kan hämtas och levereras med enbart en mobilapp. Företaget är ledande inom bildelning av elbilar via sin självbetjäningsappteknik och har över 830 elbilar och elfordon på platser i Norge, Sverige och Tyskland, med över 58 500 användare på sin digitala plattform.
För ytterligare information

Martin Hellström
E-post: martin.hellstrom@moveabout.no
Mob: +47 930 13 310

Om Move About Group AB

Move About erbjuder appbaserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till privatpersoner, företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till den molnbaserade green tech-plattformen som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering, allt genom samma app – dygnet runt. Varje kilometer som användaren färdas med elbilarna via plattformen minskarCO2 utsläppen.

Bolagets omfattande mobilitetslösningar bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, cyklar och skotrar. Move About hjälper också företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar utifrån behov.

Move About grundades i Oslo, Norge, 2007 och har idag över 58 500 användare på sin plattform och över 830 elbilar i bolagets fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.