Move About redovisar kraftig medlemstillväxt — ökar 215 procent jämfört med föregående period

linusNews, Press Releases

Skandinaviens största leverantör av elbilspooler mer än dubblar antalet nya medlemmar i Sverige och Norge från januari till augusti 2022 — jämfört med samma period året innan. Den kraftiga tillväxten kan härledas till faktorer som skenande priser på fossila drivmedel, en alltmer miljömedveten konsumentmarknad och effektivare kommunikationskanaler.

Move About grundades 2007 i Oslo som världens första bildelningstjänst med renodlade elbilar i flottan. Sedan lanseringen har intresset ökat gradvis med hjälp av nya kunder inom kommun, fastighet och privata företag. För första gången i företagets 15-åriga historia passerar nu antalet privatanvändare resterande kundgrupper på den svenska och norska marknaden.

- Vi ser en explosionsartad medlemstillväxt just nu, i synnerhet på konsumentmarknaden, där allt fler får upp ögonen för de ekonomiska och miljömässiga vinsterna med klimatsmart bildelning. Om vi bara ser på nya privatanvändare under jämförelseperioden är motsvarande siffra en tillväxt på 285 procent, säger Olof Jonasson, t.f. vd på Move About Group.

Grafen visar den totala användartillväxten år över år för samtliga kundsegment (privat, företag och fastighet) med jämförelseperioden januari – augusti 2022 vs. januari – augusti 2021.

Fokus på fossilfritt

Omställningen från diesel- och bensinbilar till elbilar spelar en alltmer aktiv roll i den pågående klimatdebatten. Det ses också som en av nyckellösningarna för hur gemene man ska kunna reducera de individuella koldioxidutsläppen. En delad elbil från Move About ersätter runt 10–15 privatägda bilar på vägarna. Något som ger bolaget en stor fördel i sin positionering på marknaden.

- Jag tror att det finns många trender som rör sig i vår riktning såsom ökat intresse för delningstjänster, större fokus på klimatfrågor och så klart på smidigheten i att alltid ha tillgång till en elbil utan allt jobbigt som kommer med traditionellt bilägande, säger Peter Aldby, Country Manager för Move About Sverige.

Stadig organisk tillväxt

En allt större del av tillväxten sker också helt organiskt, antingen via rekommendationer eller genom Move Abouts många partnernätverk. Det innebär att investeringar i marknadsföring kan användas mer effektivt för att bygga långsiktiga kundrelationer och öka den genomsnittliga intäkten per användare.

- Vi har över tid byggt en marknadsorganisation som gör det kostnadseffektivt att nå vår primära målgrupp, vårda relationer och utvärdera tjänsten. Vilket våra tillväxtsiffror också ger ett bra kvitto på, säger Olof Jonasson, t.f. vd på Move About Group.

Fler företagskunder

Även på företagssidan ser Move About en stadig användartillväxt, om än inte lika aggressiv som på konsumentsidan. Mellan januari till augusti i år växer enbart den svenska delen av bolaget antal nya företagsanvändare med 175 procent, jämfört med samma period 2021. Tillväxten beror till stor del på ett antal nyetableringar, fler abonnemangskunder samt expansion av befintliga pooler.
För ytterligare information

Olof Jonasson, CEO, Move About Group AB
Email: olof.jonasson@moveaboutgroup.com

+46790683811

Om Move About Group AB

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt.

Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp.Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov.Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 58 500 användare på sin plattform och över 730 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.