TO1


Move About emitterade i samband med noteringen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under det första kvartalet 2022 teckningsoptioner av serie TO1. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår under perioden 26 september till och med den 7 oktober 2022. Teckningskursen per aktie genom nyttjande av teckningsoptionerna fastställdes till 1,62 SEK. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
Teckna här
Översikt
EMITTENT
Move About Group AB
NYTTJANDEPERIOD
26 Sep - 7 Okt 2022
TECKNINGSPRIS
1,62 SEK / Aktie
TECKNING
En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget

Inbjudan till teckning av units
Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO1
NYTTJANDEPERIOD
26 september 2022 – 7 oktober 2022.
TECKNINGSKURS
Teckningskursen per teckningsoption uppgår till 1,62 SEK per aktie.
TECKNING
En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Move About Group AB.
EMISSIONS­VOLYM
4 800 000 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt nyttjande emitteras 4 800 000 aktier vilket tillför Move About cirka 7,8 MSEK, före emissionskostnader.
SISTA DAG FÖR HANDEL MED TECKNINGSOPTIONER SERIE TO1
5 oktober 2022.

Senaste pressreleaserna