KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 27 MARS 2023 I MOVE ABOUT GROUP AB

linusPress Releases, Regulatory

Extra bolagsstämman i Move About Group AB (publ), org. nr 559311–9232, (“Bolaget”), ägde rum idag den 27 mars 2023 i Bolagets lokaler på Norra Hamngatan 18 i Göteborg.

Val av ny styrelseledamot och val av styrelseordförande
Det beslutades välja Ivar Sigurd Eide till ny styrelseledamot tillika styrelseordförande.

Ivar Sigurd Eide

Ivar Sigurd Eide, 62 år, är utbildad handelsekonom och auktoriserad finansanalytiker från Norges Handelshögskola. Ivar Sigurd Eide har hela sin karriär arbetat inom private- och venture capital i både Norge och internationellt samt har lång styrelseerfarenhet, bland annat från Renewable Energy Corporation ASA.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Det beslutades att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydligande av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olof Jonasson, VD på Move About Group AB
olof.jonasson@moveaboutgroup.com
Tel: +46790683811

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.