Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q1 2022: Svag start på året men kraftigt tillväxt i slutet av perioden

linusPress Releases, Regulatory

Det första kvartalet 2022 växte Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) med 87% jämfört med det första kvartalet 2021. Denna tillväxt var dock något lägre än förväntat då nedstängningarna av samhället i början på året hade en negativ effekt på tillväxten. I mars accelerede dock tillväxten igen, och intäkterna ökade med 20% jämfört med februari.
SEK0002022 Jan-Mar2021 Jan-Mar
Totala intäkter14 1257 545
Bruttovinst6 5904 850
EBITDA-14 628-5 907
EBIT-21 478-8 773

Årets första kvartal inleddes med kanske den starkaste nedstängningen av samhället i Europa på grund av Omikron vilket hade en negativ påverkan på mobiliteten i samtliga länder där Bolaget är verksamt; Norge, Sverige och Tyskland. Framförallt drabbades de elbilspooler som nyttjas av Bolagets företagskunder, men även de publika poolerna, där Bolaget hade många nylanseringar av pooler under perioden. Move About estimerar att intäkterna minskade med cirka 10% under kvartalets första två månader jämfört med plan.

I takt med att samhället öppnade upp igen i mars tilltog efterfrågan snabbt och intäkterna ökade med cirka 20% från nivån i februari. Denna starka trend ser ut att fortsätta i andra kvartalet 2022.

Trots den svaga inledningen av kvartalet växte bolaget med 87% jämfört Q1 2021, av vilket 79% beror på förvärvet av Mobileeee under det andra halvåret 2021.

Resultatet påverkades, förutom av den lägre beläggningen av Bolagets elbilpooler i årets start, av noteringskostnader och förberedelse inför noteringen. Som exempel har konsolideringen av Mobileeee och skifte av ekonomisystem bidragit till betydande engångskostnader, sammanlagt cirka 4,0 MSEK under kvartalet.

"Bolaget rapporterar ett justerat resultat vi inte är nöjda med. Samtidigt kan vi konstatera att tillväxten accelererade kraftig igen i slutet av perioden, en trend vi ser fortsätter i början på kvartal 2 och intäkterna per bil i ökar nu i snabb takt. Tillsammans med det publicerade effektiviseringsprogram.vi genomför  kommer bolaget visa vinst väsentligt tidigare än vad som kommunicerades i samband med bolagets notering tidigare i år" säger Bolagets VD, Olof Jonasson

Hela rapporten går att hitta på företagets hemsida:

Engelsk version

Svensk version
För ytterligare information

Olof Jonasson, CEO, Move About Group AB
Email: olof.jonasson@moveaboutgroup.com

+46790683811 

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2022 kl. 08.00.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post ca@mangold.se.

Om Move About Group AB

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp.

Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov.Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 58 500 användare på sin plattform och över 730 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.