Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q1 2023: Stark tillväxt och förbättrat resultat, styrelsen inleder strategisk översyn av bolaget

linusPress Releases, Regulatory, Report

Det första kvartalet 2023 växte Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) med 50% jämfört med det första kvartalet 2022. Resultatet närmar sig EBITDA-breakeven men fortfarande är bolagets likviditet inte tillfredsställande. Styrelsen har inlett en strategisk översyn i syfte att stärka bolagets finansiella position.

SEK'000

2023 Q1

2022 Q1

Totala Intäkter

21 241

 14 125

Bruttovinst

 12 761

 6 590

EBITDA

-335

-14 628

EBIT

-9 718

-21 480

Årets första kvartal har, liksom kvartal 4 2022, varit präglad av stora förändringar i bolagets drift. En rad publika elbilspooler har stängts ned i samtliga länder i syfte att fullfölja den handlingsplan bolaget beslutade efter en omfattande analys av varje enskild pools finansiella förutsättningar i höstas. Det innebär att Move Abouts kärnaffär inom business-business börjar utgöra en allt större andel av intäkterna och därmed också ett förbättrat resultat.

Sedan initiativen startades under Q4 2022 har ett 70-tal elbilar lämnat gruppen samtidigt som omsättningen är på en stabil nivå jämfört med tidigare kvartal 2022, och väsentligt högre än Q1 2022. Resultatet för Q1 innehåller en EO kostnad på 2,4 MSEK för emissionen i februari. Trots att företrädesemissionen återställde det egna kapitalet efter Q4 2022 och de räntebärande skulderna reducerades är bolagets likviditet ansträngd. Styrelsen har inlett en strategisk översyn av verksamheten i syfte att säkerställa det finansiella behovet.

"Q1 rapporten är tillfredsställande då de effektiviseringsåtgärder vi exekverat under vintern nu börjar bita på allvar. Detta utan att vi förlorat omsättning på topplinjen vilket är ett resultat av att vår företagsaffär växer samtidigt som vårt publika erbjudande har reducerats. Samtidigt är det såklart inte tillfredsställande att kostnaderna för bolagets omställning har varit högre än beräknade. På grund av marknadsläget har vi inte lyckats omförhandla samtliga leasingavtal från 36- till 60 månaders duration. Kombinerat med högre räntor på kvarvarande leasingkontrakt och höga kostnadsökningar generellt kan jag bara konstatera att vi inte lyckats vända bolaget till vinst ännu. Vi bedömmer dock att det industriella värdet i bolaget är betydande och att vår strategiska översyn av verksamheten kommer att realisera detta värde", säger Olof Jonasson, vd för Move About Group AB.
Läs hela rapporten här

Move About Group - Q1 Interim Report 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Jonasson, VD på Move About Group AB (publ.)
olof.jonasson@moveaboutgroup.com
Mob: +46790683811

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2023 kl. 08.00.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post ca@mangold.se.

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.