Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q4 2022: Fortsatt tillväxt men betydande kostnader för åtgärdsprogram

linusPress Releases, Regulatory, Report

Det fjärde kvartalet 2022 växte Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) med 28% jämfört med det fjärde kvartalet 2021. Jämfört med Jan-Dec 2021 var tillväxten 51%. Jämfört med Q3 i år var intäkterna stabila, trots ett säsongsmässigt svagare vinterhalvår.

SEK'000

2022 Q4

2021 Q4

Jan-Dec 2022

Jan-Dec 2021

Totala Intäkter

20 484

15 774

71 666

47 578

Bruttovinst

9 703

10 466

37 804

30 120

EBITDA 

-10 386

-13 629

-34 993

-26 310

EBIT 

-23 559

-19 976

-69 338

-44 618


Årets fjärde kvartal avslutades med stabil omsättning jämfört med det tredje kvartalet, men ökade med 28% jämfört med Q4 i fjol. För helåret var tillväxten 51% vilket är ett resultat av både ökad mobilitet efter pandemin men även som ett resultat av den tidigare expansionsfasen för gruppen. Sedan Q1 i år har flottan varit, med få undantag, oförändrad vilket innebar ökade intäkter per bil och månad, ett av de viktigaste nyckeltalen för gruppen.

Resultatet påverkades negativt av stora omställningskostnader under kvartalet. Den omfattande analysen av alla elbilspooler som Move About utförde under hösten 2022 har under kvartal 4 omsatts till handlingsplaner.  En stor del av det segment som riktar sig till privata kunder i så kallade publika pooler, vilket representerar ungefär en femtedel av gruppens omsättning, har åtgärdats eller lagts ned och kostnader relaterat till dessa aktiviteter har varit betydande. Förutom engångskostnader relaterat till denna strategiförändring har kostnader för kapitalanskaffningar i Q4 samt inför emissionen i kvartal 1 2023 belastat resultatet med ca 2 MSEK, samt en redovisningsmässig kostnad på 4 MSEK för marknadsföring för hela 2022 via Aggregate Media som kvittades mot aktier i samband med IPO i kvartal 1 2022.

"Det är såklart otillfredsställande siffror vi redovisar för kvartal 4, men i syfte att skapa ökad lönsamhet i gruppen beslutade vi att snabbt åtgärda det segment som resulterat i stora löpande förluster. Vi kommer fortfarande ha kvar vissa publika pooler, men huvudfokus för vår affär är det som är vårt ursprung, business-business där vi delar risken med en eller flera initiala partners som har ett grundbehov av våra fossilfria mobilitetstjänster. I det här segmentet ser vi god utveckling i samtliga våra marknader. Med en väsentligt förbättrad balansräkning genom det kapital som tillfördes bolaget under februari 2023 ser vi fram emot ett spännande år för bolaget", säger Olof Jonasson, vd för Move About Group AB.

Hela rapporten går att hitta på företagets hemsida:
Länk till rapporten
För ytterligare information 
Olof Jonasson, vd, Move About Group AB 
Email: olof.jonasson@moveaboutgroup.com 
+46790683811

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2023 kl. 08.00.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post ca@mangold.se.

Om Move About Group AB 
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp.

Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.