Move About Group refinansierar befintliga lån

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (publ.) (“Bolaget”) har avtalat med Formue Nord Fokus A/S (FN) om en refinansiering av befintliga lån om 9 MSEK för en total lånefinansiering om 17 MSEK (“Lånet”) samt ytterligare 2 MSEK av en grupp större aktieägare i bolaget, Rebelijo, Vindeggen, T.K Eiendom samt RAC Group AS. Lånet ska dels användas för att säkerställa rörelsekapital för Bolagets fortsatta expansionsplan under 2022, dels refinansiera 9,0 MSEK av befintligt lån som upptogs den 8 mars 2022 från Formue Nord.

Avtalet för Lånet ingicks idag den 22 juli 2022 och löper fram till och med den 31 december 2022. Lånet löper med en månatlig ränta om 1,5 procent plus en uppläggningsavgift om 6 procent för den delen av lånet som rör Formue Nord.

Refinansieringen av lånet är ett viktigt steg i bolagets plan att nå cash-breakeven i slutet av året tillsammans med den planerade teckningsrätten i höst (T01).

Lånet betalas ut i sin helhet i Juli 2022. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för Lånet är marknadsmässiga.
Rådgivare
Mangold Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

Denna information är sådan information som Move About Group AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 Juli 2022 kl. 12.00 CEST.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet MOV på marknadsplatsen Nasdag Firsth North.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-5030 1550 och på e-post ca@mangold.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olof Jonasson, t.f. VD på Move About Group AB (publ.)
olof.jonasson@moveaboutgroup.com

Mob: +46790683811

Om Move About Group AB
Move About erbjuder appbaserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till privatpersoner, företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till den molnbaserade green tech-plattformen som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering, allt genom samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren färdas med elbilarna via plattformen minskarCO2 utsläppen.

Bolagets omfattande mobilitetslösningar bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, cyklar och skotrar. Move About hjälper också företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar utifrån behov.

Move About grundades i Oslo, Norge, 2007 och har idag över 58 500 användare på sin plattform och över 830 elbilar i bolagets fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.