Move Abouts teckningsoptioner av serie TO1 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market den 8 mars 2022

linusPress Releases, Regulatory

Unitemissionen av aktier och teckningsoptioner i Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) som genomfördes i samband med noteringen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”) registrerades av Bolagsverket den 28 februari 2022. Teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North den 8 mars 2022 och handlas under kortnamnet “MOV TO1” med ISIN-kod SE0017133663.

Teckningsoptionerna av serie TO1 som innefattades i erbjudandet om teckning av units i februari 2022 har nu registrerats hos Bolagsverket och Bolaget har erhållit godkännande av Nasdaq First North om upptagande av teckningsoptionerna av serie TO1 till handel. Första dag för handel är beräknad till den 8 mars 2022.

En (1) teckningsoption av serie TO1 medför rätt att under perioden från och med den 26 september 2022 till och med den 7 oktober 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset i Move Abouts aktie under mätperioden från och med den 9 september 2022 till och med den 22 september 2022, dock som högst 11,75 SEK per aktie. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgår till 4 800 000.Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med noteringen.

För ytterligare information
Morten von Krogh, VD Move About
E-post: morten.von.krogh@moveaboutgroup.com
Tel: +47 971 94 931

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post ca@mangold.se.

Följande dokument finns att hämta från beQuoted

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp.

Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov.

Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 58 500 användare på sin plattform och över 730 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.